Nancy & Tim

  Nancy & Tim, Kohle und Bleistift auf Papier,

Kohle und Bleistift auf Papier, 2006
29,5 x 42 cm
in Privatbesitz

 

Home → Werke → Portraits → Kohle → Nancy & Tim